Kurs wideo o funkcji liniowej. Nagrane 155 minut korepetycji nauczyciela matematyki. Od podstaw, dokładnie, wysokiej jakości tłumaczenie, kompletny program szkoły średniej profilu podstawowego. Podstawa programowa 2019/20. Prowadzący mgr Łukasz Ślusarczyk. Podzielony jest na 4 tygodnie nauki z 11 lekcjami. Zapraszam do nauki.

Rozpocznij - pierwsza lekcja

Plan kursu

 1. Proporcjonalność prosta
  1. Proporcjonalność prosta - wstęp
  2. Współczynnik proporcjonalności
  3. Wykres proporcjonalności prostej
 2. Współczynniki funkcji liniowej
  1. Współczynnik kierunkowy "a"
  2. Wyraz wolny "b"
  3. Ujemne "a", wstęp do monotoniczności
 3. Monotoniczność i funkcja z parametrem
  1. Rosnąca, malejąca i stała, czyli monotoniczność
  2. Liniowa z parametrem, badanie monotoniczności
 4. Zadania różne
  1. Czy to jest funkcja liniowa?
  2. Wyznacz wzór znając dwa punkty
  3. Równoległe funkcje liniowe